ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ
Services Portfolio About Us Welcome Contact Us


สมาคมกำจัดแมลงไทย
หน่วยงานราชการ
รวมเว็บราชการ
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร


You are visitor number:

WinnerHost Group

บริการกำจัดปลวก แมลง ด้วยคุณภาพ มาตรฐานสากล บริการประทับใจ ราคาเป็นกันเอง

      กลุ่มบริษัทอิคาริ ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ.2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการค้นคว้า วิจัยและให้บริการด้านการป้องกันกำจัดแมลงและควบคุมศัตรูต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงรวมถึงสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันได้จัดตั้งสถาบันไอไอเอบี เพื่อผลิตงานวิจัยและวัสดุในการกำจัดแมลงที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
บริษัทอิคาริ เอ็นไวรอนเมนทอล (เชียงใหม่) จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538 จากการรวมกลุ่มของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิชาการสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะนักวิชาการสาขาเคมี นักวิชาการสาขากีฏวิทยา และช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบริษัทอิคาริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะทำงานร่วมกันในการให้บริการด้านการจัดการแมลง และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขให้รับจ้างป้องกันและกำจัดแมลง หนูและเชื้อโรค

 

- IKARI CORPORATION ประเทศญี่ปุ่น
- IKARI ECOLO,INC  ประเทศสหรัฐอเมริกา
- IKARI TAIWAN PTE LTD ประเทศไต้หวัน
- IKARI (M) SDN BHD  ประเทศมาเลเซีย
- IKARI SERVICES PTE LTD ประเทศสิงคโปร์
- NIHON IKARI PTE LTD  ประเทศฮ่องกง
- PACIFIC DAIKEN CO.,LTD ประเทศกวม
- IKARI THAILAND CO.,LTD ประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

  Powered by winnerhost group