Certificate ด้านคุณภาพงานบริการ
Services Portfolio About Us Welcome Contact Us


สมาคมกำจัดแมลงไทย
หน่วยงานราชการ
รวมเว็บราชการ
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร


You are visitor number:

WinnerHost Group

Certificate ด้านคุณภาพงานบริการลูกค้ายอดเยี่ยม จากบริษัทไบเออร์ เยอรมันนี"

This Company is a member of the Bayer Protection Program

Certificate from Bayer protection Program

Certificate from Bayer protection Program

บริษัท อิคาริ เอ็นไวรอนเมนทอล (เชียงใหม่) จำกัด ได้รับการรับรองคุณภาพงานบริการจากบริษัท ไอเออร์ไทย จำกัด เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

 

Certificate from Bayer protection Program

Certificate from Bayer protection Program

การฝึกฝนอบรมวิชาการประจำปีจากนักวิชาการบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ที่โรงแรมอุษาแฟมิลี่ จังหวัดเชียงใหม่

Certificate from Bayer protection Program

Certificate Bayer Protection Program

คุณประภัทร ดิลก รับ Certificate จากบริษัท Bayer เยอรมันนี

Ikari รับ Certificate จาก Bayer เยอรมันนี

Ikari รับ Certificate จาก Bayer เยอรมันนี

Ikari รับ Certificate จาก Bayer เยอรมันนี

 

 

 

 

 

 

  Powered by winnerhost group