เกี่ยวกับบริษัท


สมาคมกำจัดแมลงไทย
หน่วยงานราชการ
รวมเว็บราชการ
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร


You are visitor number:

WinnerHost Group

บริการกำจัดปลวก แมลง ด้วยคุณภาพ มาตรฐานสากล บริการประทับใจ ราคาเป็นกันเอง

บริษัทอิคาริ เอ็นไวรอนเมนทอล (เชียงใหม่) จำกัด

สำนักงานใหม่ : 106/33 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซอย 9 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ :  053-802286, 053-802287, 053-802288  แฟกซ์ :  053-802288

 

บริษัท เป็นสมาชิกของ

สมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย (TPCA)

 

 

นโยบายของบริษัท


วิสัยทัศน์
     - มุ่งเน้นรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับชีวิตที่ดีในอนาคต

 

ใบประกาศนียบัตร ผู้ประกอบการกิจการกำจัดแมลงลานนา

ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะ ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข

ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลง
และสัตว์ฟันแทะ ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

  Powered by winnerhost group

Services Portfolio About Us Welcome Contact Us